330/110/10 kV Vilniaus TP naujų autotransformatorių 300MVA

nukrovimas, sumontavimas ir elektriniai bandymai.